Uztura centrs

nutricenter Papildu ēdiena garšas un struktūras sniegtajam baudījumam, uztura sabalansētība aizvien vairāk nonākt Puratos un mūsu klientu uzmanības lokā visā pasaulē.
Mūsu Uztura centrs ir kompetences centrs ar trīs galvenajiem darbības virzieniem:
  • Inovācijas: palīdzēt klientiem izmantot nepieciešamību pēc uztura sabalansētības kā vienu no inovāciju dzinējspēkiem, attīstot inovatīvas produktu koncepcijas ar priekšrocībām uzturvērtības profila ziņā. Mūsu produktu koncepcijas vienmēr testējam gan snieguma (mūsu Industriālās konditorejas un Industriālās maizes ceptuves kompetences centros), gan garšas ziņā (ar sensorās analīzes un sensobusa palīdzību).
  • Komunikācija: sniegt informāciju par uzturvērtību, apvienojot jaunāko zinātnes un likumdošanas jomā ar zināšanām par tirgu, tādējādi identificējot tirgus tendences.
  • Apmācība un izpēte: šie ir Uztura centra darbības pamatvirzieni, kuru uzmanības lokā ir iekšēju sinerģiju veidošana ar citiem ekspertiem, lai apzinātu tālākas attīstības iespējas.
Ja jums ir jautājumi vai nepieciešama papildu informācija, sazinities ar mums pa e-pastu nutricenter@puratos.com