Datu aizsardzības politika

Versija 1.1, spēkā no 2018, gada 9. maija.

1. Par ko ir šī privātuma politika?

Šī politika attiecas uz personas datiem, ko mēs apstrādājam par jums kā fizisku personu. Šī politika nav piemērojama, ja mēs apstrādājam anonīmus vai uzņēmuma datus.

2. Kurš apstrādā jūsu personas datus?

Mēs esam PURATOS LATVIA, mūsu juridiskā adrese ir Daigones ielā 22, Pūre, Tukuma novads, LV-3124 un mēs esam reģistrēti uzņēmumu reģistrā ar numuru 40003204932, tālruņa numurs: +37163101200, e-pasta adrese: info.lv@puratos.com.

Mēs esam jūsu personas datu apstrādes pārzinis.

3. Ko mēs no jums sagaidām?

Mēs sagaidām, ka jūs mums sniegsiet tikai savus personas datus. Ja jūs sniedzat mums arī citu personas datus, jums jāgarantē, ka esat tiesīgs to darīt.

Mēs arī sagaidām, ka jūsu sniegtie personas dati ir pareizi un, ja konkrēti dati mainīsies, jūs nekavējoties informēsiet mūs par šīm izmaiņām. 

4. Kāpēc mēs apstrādājam jūsu personas datus?

Nolūki, kuriem mēs apstrādājam jūsu personas datus, ir atkarīgi no jūsu saziņas ar mums.

Jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni

  • Mēs apstrādājam informāciju par mūsu tīmekļa vietnes lietojumu, lai atcerētos jūsu izvēles un pārvaldītu un uzlabotu tīmekļa vietni. Mūsu sīkdatņu politikā ir pieejama plašāka informācija par šo aspektu.

Jūs sazināties ar mums (piemēram, aizpildot veidlapu mūsu tīmekļa vietnē, nosūtot mums e-pasta ziņojumu)

  • Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai atbildētu uz jūsu pieprasījumu (piemēram, informācijas pieprasījumu, mūsu informatīvā biļetena abonēšanu, sūdzību) un pārvaldītu to. Šīs apstrādes pamatā ir jūsu piekrišana.

Jūs izveidojat personisko kontu mūsu tīmekļa vietnē 

  • Mēs apstrādājam jūsu personas datus klientu pārvaldības nolūkā, pamatojoties uz līguma, kura līgumslēdzēja puse jūs esat, izpildi. Bez jūsu personas datiem mēs nevaram veikt šo līgumsaistību izpildi.
  • Mēs varam arī apstrādāt jūsu personas datus, lai īstenotu mūsu produktu/pakalpojumu tiešo tirgvedību, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm. Mūsuprāt, ir svarīgi, lai jūs kā mūsu klients būtu informēts par mūsu produktiem. Jūsu personas datu sniegšana šim nolūkam nav obligāta, un jūs varat iebilst pret šo apstrādi (skatīt 8. punktu).

Jebkurā gadījumā

  • Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus pētniecības un izstrādes nolūkos, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm. „Puratos NV” var arī apstrādāt jūsu personas datus kā pārzinis grupas līmenī, lai īstenotu pētniecību un izstrādi, pamatojoties uz tā likumīgajām interesēm. „Puratos” grupa uzskata, ka pētniecība un izstrāde var palielināt klienta apmierinātību, veicināt produktu uzlabojumus un inovācijas, palīdzot ar mūsu produktiem saistītajām personām (piemēram, klientiem, izplatītājiem, piegādātājiem un patērētājiem). Jūsu personas datu sniegšana šajā nolūkā nav obligāta, un jūs varat iebilst pret šo apstrādi (skatīt 8. punktu). Pētniecība un izstrāde var ietvert profila izveidi. Visi identificējošie elementi, piemēram, jūsu vārds, uzvārds, adrese u. c., tiek dzēsti. Šī profilēšana jūs neietekmē, izņemot gadījumus, kad šī apstrādes darbība var palielināt jūsu kā klienta apmierinātību, veicināt produktu uzlabojumus un inovācijas, nodrošinot jums priekšrocību.
  • Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, lai īstenotu mūsu produktu/pakalpojumu un citu „Puratos” grupas uzņēmumu produktu/pakalpojumu tiešo tirgvedību, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, ciktāl jūs sniedzat šādu piekrišanu.

5. Ar ko mēs kopīgojam jūsu personas datus?

Mēs varam pārsūtīt jūsu personas datus uzņēmumiem, kas pieder „Puratos” grupai, uzņēmumiem, kas apstrādā personas datus mūsu vārdā („pārziņiem”), zinātniskām institūcijām pētniecības kontekstā, trešajām personām, kad šāda rīcība ir juridisks pienākums, mūsu tirdzniecības partneriem, kā arī policijai vai tiesu iestādēm pēc to pieprasījuma, ja tās ir tiesīgas pieprasīt personas datus.

6. Vai jūsu personas dati tiek pārsūtīti ārpus Eiropas Savienības?

Mēs varam pārsūtīt jūsu personas datus uz valstīm ārpus Eiropas Savienības, tai skaitā, bet ne tikai, uz Amerikas Savienotajām Valstīm. Katras pārsūtīšanas pamatā būs lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību vai Eiropas Komisijas standarta datu aizsardzības noteikumi.

7. Cik ilgi tiek saglabāti jūsu personas dati?

Jūsu personas dati tiek saglabāti, kamēr jūs uzturat saziņu ar mums (piemēram, lūdzat informāciju, iegādājaties mūsu produktus, abonējat mūsu informatīvo biļetenu), un ne ilgāk kā 10 gadus pēc šo attiecību beigām.

8. Kādas ir jūsu tiesības?

Jūs varat sazināties ar mums, lai izmantotu šādas tiesības saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti piemērojamos tiesību aktos.
  • atsaukt savu piekrišanu saistībā ar personas datu apstrādi, ciktāl jūsu personas datu apstrādes pamatā sākotnēji bijusi jūsu piekrišana;
  • iegūt piekļuvi saviem personas datiem, veikt tajos labojumus, dzēst vai ierobežot tos;
  • iebilst pret jebkādu tiešo tirgvedību un/vai pētniecību, izstrādi un mūsu produktu uzlabojumiem;
  • pieprasīt mums sniegto personas datu pārnesamību.

Jūs varat izmantot dažas no šīm tiesībām, atverot pie mums izveidotā personiskā konta iestatījumu sadaļu (ja jums ir šāds personiskais konts). 

Jūs varat izmantot visas šīs tiesības, rakstot mums uz iepriekš norādīto adresi (2. punkts) vai e-pasta adresi: info.lv@puratos.com.

Jums arī ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei.