CACAO - TRACE : LIELISKA GARŠA, DAROT LABU

 

Cacao-Trace ir unikāla, abpusēji izdevīga programma, kas balstīta uz vietējo lauksaimnieku, kakao koku audzētāju, zināšanām un kompetenci un dod viņiem iespēju būt produktīvākiem un ilgtspējīgākiem.

Cacao-Trace mēs apgūstam fermentācijas procesu, lai nodrošinātu, ka mūsu šokolādes un kakao bāzes produktiem ir LIELISKA GARŠA. Mūsu uzmanības centrā ir DARĪT LABU, lai Cacao-Trace lauksaimnieki gūtu labumu no vērtības, ko tie rada.

MĒS APGŪSTAM FERMENTĀCIJAS PROCESU, LAI MŪSU ŠOKOLĀDES UN KAKAO PRODUKTIEM NODROŠINĀTU LIELISKU GARŠU

Sākot ar kvalitatīvu pupiņu atlasi un beidzot ar profesionālu fermentāciju, efektīvu žāvēšanu un grauzdēšanu, mēs esam apņēmušies sasniegt izcilību katrā solī.

Mēs veidojam savus ražas novākšanas centrus ar profesionālām fermentācijas iekārtām un apmācām Cacao - Trace fermentācijas meistarus.

Mēs izvēlamies augstas kvalitātes pupiņas, kuras atlasījuši Cacao-Trace sertificēti lauksaimnieki.

Mēs investējam efektīvās saules žāvēšanas un grauzdēšanas iekārtās, lai nodrošinātu augstākās kvalitātes kakao pupiņas.

Mūsu uzmanības centrā ir DARĪT LABU, lai Cacao-Trace lauksaimnieki gūtu labumu no vērtības, ko tie rada.

Mūsu Cacao-Trace Sustainable Cocoa Programma palīdz veidot patiesi ilgtspējīgu nākotni kakao produktiem un visiem iesaistītajiem.

 


LAUKSAIMNIEKI

Izmantojot mūsu kvalitātes prēmiju un šokolādes bonusu, mēs nodrošinām, ka mūsu Cacao-Trace lauksaimnieki gūst lielākus ieņēmumus. Mūsu apņemšanās ir  nodrošnāt izglītību nakamajām paaudzēm. Mēs atbalstām lauksaimnieku ģimenes, veidojot skolas un radot pareizo izglītības vidi. Mūsu prioritāte ir labāki veselības apstākļiem, būvējot dzemdību namus un iekārtas, lai nodrošinātu piekļuvi dzeramajam ūdenim.

PLANĒTA

Mēs atbalstām mežsaimniecību un mežu atjaunošanu un strādājam, lai samazinātu CO2 kakao audzēšanā.

PATĒRĒTĀJI

Atbilstoši patērētāju tendencēm mēs apņemamies piedāvāt viņiem baudījumu ar mierīgu sirdi.

KLIENTI

Mēs saviem klintiem piedāvājam apzinātu un uz nākotni vērstu pieeju uzņēmējdarbībai, nodrošinot izcilas garšas un kvalitātes produktus.

Cacao-Trace – Dzīves uzlabošana, uzlabojot praksi

Cacao-Trace tieši atbild uz ilgtspējīgākas un pārredzamākas kakao piegādes ķēdes nepieciešamību. Tā unikāli holistiskā vides, finanšu un uz cilvēku vērsto iniciatīvu kombinācija ir paredzēta, lai uzlabotu kakao audzētāju dzīvi un praksi. Cacao-Trace uzsvars uz kvalitāti, izglītību un apmācību dod lauksaimniekiem iespēju paaugstināt prasmes, lai tās kļūtu vēl produktīvākas un ilgtspējīgākas, nodrošinot, ka šokolādi varēs baudīt arī nākamajās paaudzes, mūsu bērni un mazmazbērni.

Šokolādes ražotāji un patērētāji var būt pārliecināti, ka Cacao-Trace apzīmē kvalitatīvas, izsekojamas un ilgtspējīgas kakao pupiņas. Nepārtraukti  tiek izstrādāti uzlabojumi programmā un apstiprināti ar neatkarīgiem trešo pušu auditiem.

Dod iespēju kakao audzētājiem iegūt izglītību un apmācību

Izglītība un apmācība ir Cacao-Trace darbības pamatā. Tehniskais atbalsts un sagatavošana, ko nodrošina saimniecībās un Cacao-Trace pēc ražas novākšanas centros, palīdz kakao audzētājiem palielināt gan ražu, gan pupiņu kvalitāti. Strādājot plecu pie pleca, lai palīdzētu profesionalizēt savas saimniecības vadības prasmes un vides aizsardzības paņēmienus, Cacao-Trace dod iespēju kakao audzētājiem gūt pēc iespējas lielākus ienākumus un pārvaldīt savus stādījumus ar lielāku autonomiju.

Pievieno kakao kvalitāti ilgtspējības formulai

Līdzīgi kā citas ilgtspējības programmas, Cacao-Trace veicina ilgtspējīgu piegādes ķēdi, izmantojot labākās prakses vides, finanšu un uz cilvēkiem vērstām pieejām. Turklāt tā ir arī kvalitātes zīme. Cacao-Trace komandas cieši sadarbojas ar lauksaimniekiem, lai rūpīgi kontrolētu fermentācijas un žāvēšanas procesu, kas ir būtisks solis augstākās kvalitātes kakao pupiņu nodrošināšanā. Šis atbalsts ļauj lauksaimniekiem vairāk laika pievērst rūpēm par stādījumiem, uzlabojot prasmes, produktivitāti un kvalitāti. Rezultāts ir abpusēji izdevīgs. Lauksaimnieki nodrošina labāku ražu, savukārt šokolādes ražotāji ir pārliecināti par augstākas kvalitātes pupiņām lieliskas garšas augstvērtīgai šokolādei.

Pavisam nopietni garda šokolāde no fermentācijas meistariem

Kad runa ir par garšu un garšu, Cacao-Trace šokolāde piedāvā to, kas citiem ilgtspējīgas šokolādes izstrādājumiem bieži nav. Tas ir saistīts ar programmas intensīvo koncentrēšanos uz procesu pēc ražas novākšanas un citiem faktoriem, piemēram, augsni, klimatu un pupiņu ģenētisko dažādību. Tāpat kā vīna darīšanā, fermentācija ir būtisks katras kakao pupiņas garšas potenciāla attīstības posms. Apgūstot šo procesu, tiek nodrošināts, ka tikai augstākās kvalitātes pupiņas kļūst par gardu, Cacao-Trace sertificētu, šokolādi.

Papildus bonuss, pērkot šokolādi ar Cacao-Trace sertifikātu

Pērkot Cacao-Trace šokolādes produktus, jūs atbalstāt ilgtermiņa šokolādes piegādi, vienlaikus tieši palīdzot samazināt kakao audzētāju nabadzības līmeni. Par katru nopirkto šokolādes kilogramu Cacao-Trace programma maksā “Šokolādes bonusu” lauksaimniekiem 0,10 Eiro centu apmērā. Šī vienkāršā un caurskatāmā maksājumu shēma ir unikāla ar to, ka 100% šokolādes bonuss lauksaimniekiem nonāk caur nākamās paaudzes Cacao fondu. Tas rada abpusēji izdevīgas attiecības visā piegādes ķēdē, sākot no kakao pupiņu audzētāja līdz šokolādes ražotājam un izplatītājam līdz šokolādes cienītājiem visā pasaulē.

Uzticības veidošana, izmantojot piegādes ķēdes caurskatāmību un izsekojamību

Iegādājoties Cacao-Trace šokolādi, jūs palīdzat uzlabot kakao audzētāju un viņu ģimeņu dzīvi. Kontrolēta Cacao-Trace kakao atdalīšana no citām kakao pupiņām visā piegādes ķēdē - sākot no ražas novākšanas līdz pārstrādei - garantē visu Cacao-Trace kakao fizisko izsekojamību. Šokolādes mīļotāji un ražotāji var būt pārliecināti, ka ikviena Cacao-Trace kakao pupiņu piegāde ir apstiprināta un reģistrēta.