Lai ražotu augstas kvalitātes pārtikas produktus, ir jānodrošina nepārtraukta piekļuve izejvielām visā pasaulē. Vienlaikus apzināmies, ka pieprasījums pēc pamata sastāvdaļām var ietekmēt ekosistēmu un vietējo kopienu ilgtspējīgu attīstību, tāpēc īpaši atbildīgi rūpējamies par sagādi.

Atbildīga sagāde

Atbildīgai izejvielu sagādei ir izšķiroša nozīme ētiskā tirdzniecībā un patērētājiem ir tiesības zināt pārtikas produktu izcelsmi, ražošanas procesu un sagādes ceļu. Tādēļ mēs sadarbojamies un uzturam atklātu dialogu ar visiem piegādes ķēdē iesaistītajiem.

Mūsu mērķi

Kā uzņēmumam, kas vienmēr orientējas uz atbildīgu sagādi, mums ir divi galvenie mērķi:

  • dot priekšroku izejmateriāliem, iepakojumam, aprīkojumam un pakalpojumiem, kas ir videi nekaitīgi, sabiedrībai labvēlīgi un finansiāli izdevīgi visa produkta dzīves cikla laikā; 
  • izvēlēties piegādātājus, kam rūp ilgtspējība un kas aktīvi cenšas uzturēt ilgtspējīgāku piegādes ķēdi.

Cacao-Trace

“Cacao-Trace” ir Puratos ilgtspējīgā kakao programma, kas veltīta tiešai sadarbībai ar lauksaimniekiem, nodrošinot ilgtspējīgu kakao ražošanu ilgtermiņā. Programma ir sertificēta un tai ik gadu tiek veikts neatkarīgs audits. Programma šobrīd darbojas Vjetnamā un Kotdivuārā (Ivory Coast) un drīzumā tiks uzsākta arī citās Rietumāfrikas un Dievidaustrumāzijas valstīs.

SEDEX

Puratos ietilpst SEDEX (“Supplier Ethical Data Exchange” jeb Piegādātāju ētiskas datu apmaiņas organizācija) sastāvā, kas ir nevalstiska organizācija, izveidota ar mērķi vairot globālo piegādes ķēžu atbildību un ētiskumu.

RSPO

Puratos ir RSPO  (“Roundtable for Sustainable Palm Oil” jeb “Apaļā galda” sanāksmes par palmu eļļas ilgtspējību) dalībnieks. Tā ir vienīgā globālā sistēma, kas paredzēta ilgtspējīgas palmu eļļas sertificēšanai. Šobrīd mums ir divdesmit RSPO sertificēti ražotnes Eiropā, ASV un Austrālijā un mēs plānojam tuvākajā nākotnē pievienot arī citas.