Par labāku dzīvi Indijā un Brazīlijā

Mēs ticam, ka svarīgi ir ne vien dalīties prasmēs un zināšanās ar saviem sadarbības partneriem — maiznīcām, lielveikaliem, ēdināšanas uzņēmumiem un pakalpojumu sniedzējiem, kam piegādājam sastāvdaļas, bet arī palīdzēt mazāk labvēlīgā situācijā esošām kopienām valstīs, kur darbojamies. Kļūšana par uzticamu vietējo sadarbības partneri ietilpst mūsu starptautiskās uzņēmējdarbības filozofijā, ko apliecinājām, atverot maiznieku un konditoru skolas Indijā un Brazīlijā.

Līdzīgi kā daudzās citās attīstības valstīs, patērētāju gaumi Indijā un Brazīlijā arvien vairāk ietekmē rietumu kultūras - palielinās pieprasījums pēc gatavās produkcijas, piemēram, kūkām, konditorejas izstrādājumiem un šokolādes.  Lielveikali, maizes ceptuves, konditorejas, viesnīcas un kruīza kuģi vēlas paplašināt produkcijas klāstu, taču trūkst kvalificētu darbinieku.

Nākotnes konditori

Lai sniegtu jauniešiem iespēju apgūt prasmes darbam maizes ceptuvju, konditorejas un šokolādes sektoros, Puratos ir atvēris maiznieku un konditoru skolas Brazīlijā un Indijā. Abās šajās valstīs ir izstrādātas mācību programmas, kas ļauj paplašināt zināšanas un sniedz praktiskas iemaņas, palīdzot nodrošināt pienācīgu dzīves līmeni. Mācību programma paredz arī apmaksātu praksi dažādos uzņēmumos. Audzēkņiem, kuri beiguši šo skolu, esam apņēmušies piedāvāt darbu savā uzņēmumā vai pie kāda no mūsu sadarbības partneriem.

Ņemot vērā panākumus Indijā un Brazīlijā, plānojam paplašināt programmu, sniedzot iespēju jauniešiem arī citās attīstības valstīs ar savu aizrautību pret maizes, konditorejas un šokolādes izstrādājumiem nodrošināt sev pienācīgu dzīves līmeni.

Indija

Mūsu pirmā maiznieku - konditoru skola Indijā tika atvērta 2014. gada augustā. Ik gadu tajā mācās divdesmit pieci audzēkņi no nelabvēlīgiem reģioniem, apgūstot ļoti daudzveidīgu programmu — no pamat zināšanām un prasmēm ēdiena gatavošanā un maizes cepšanā, līdz komplicētām nodarbībām šokolādes un konditorejas izstrādājumu izgatavošanā.

Brazīlija

2015. gada aprīlī, sadarbībā ar fondu “Gol de Letra”, uzsākām līdzīgu projektu sociāli nelabvēlīgajā Sanpaulu apkaimē Brazīlijā. Šajā skolā ik gadu aptuveni divdesmit audzēkņu 18 mēnešus piedalās praktiskās nodarbībās. 

Lai uzzinātu vairāk par Maiznieku - konditoru skolu, apmeklējiet kontaktu lapu.