Ieguldījums

Mēs vēlamies sniegt ieguldījumu valstīs, kurās darbojamies, tāpēc dalāmies zināšanās un prasmēs ar tiem, kuriem to trūkst, veicot ieguldījumu ilgtspējīgās programmās, kas atbalsta bioloģisko daudzveidību un uzlabo vietējo iedzīvotāju dzīves apstākļus.

Šādā veidā mēs iesaistāmies kopienas darbā un palīdzam nākamajām paaudzēm.

Maiznieku un konditoru skolas

Viens no mūsu mērķiem ir palīdzēt jauniešiem no mazāk labvēlīgām kopienām, iegūt zināšanas un darbu, kas sniegtu iespēju uzlabot viņu dzīves kvalitāti. Indijā un Brazīlijā mums ir izdevies to panākt, atverot savas pirmās Maiznieku un konditoru skolas.