Mēs apzināmies uz apkārtējo vidi radīto ietekmi, tāpēc vēlamies aktīvi līdzdarboties globālajā cīņā pret klimata izmaiņu radītajām sekām. Mūs tieši skar problēmas, kas saistītas ar pārtikas nozares produktu pamata sastāvdaļu lietošanas ietekmi uz biosfēru. Lai arī Puratos pastāvīgi cenšas palielināt darbības apjomu, esam apņēmušies arī samazināt mūsu radīto ekoloģisko ietekmi. To panākam, gan izmantojot augstas kvalitātes produktus, kas nav kaitīgi videi, un veidojot pārstāvniecības vairākās valstīs, gan samazinot siltumnīcefekta gāzu (enerģija, kas pārvērsta CO2) emisijas, mazinot atkritumu daudzumu un ūdens patēriņu ražošanas procesā.

Ceļā uz ilgtspējīgāku uzņēmējdarbību

Mēs pilnībā apzināmies, kā mūsu rīcība var ietekmēt sabiedrību un apkārtējo vidi, un ticam ilgtspējības nozīmīgumam. Tādēļ ieguldām daudz resursu jaunu risinājumu izstrādē, ko iespējams adaptēt pat tādām jomām kā enerģijas taupīšana, atjaunojamā enerģija vai atkritumu apsaimniekošana.

Cik vien iespējams cenšamies mazināt mūsu darbības ietekmi uz apkārtējo vidi. Tas attiecas ne vien uz produktu ražošanu, bet uz visu mūsu darbību kopumā, tostarp izejmateriālu sagādi, iepakošanu, produkcijas glabāšanu, pārvadājumiem un piegādi. Šīs apņemšanās pamatā ir pārliecība, ka mūsu klienti un patērētāji sagaida no mums atbildību kā no globāla līmeņa pārtikas nozares dalībnieka.

Lai uzzinātu vairāk par paveikto ietekmes uz vidi mazināšanā, apmeklējiet mūsu kontaktu lapu.

The World In Their Hands