MŪSU IEGULDĪJUMS LABĀKAI NĀKOTNEI

Mēs, Puratos,  zinām, cik svarīgi ir rūpēties par mūsu planētu, mēs samazinām, atkārtoti izmantojam un pārstrādājam, cik vien daudz varam un esam apņēmušies palīdzēt saglabāt mūsu mežus un bioloģisko daudzveidību. Turklāt mūsu mērķis ir būt atbildīgiem mūsu izejvielu  iegādē, nodrošinot minimālu ietekmi uz planētu Zeme. Tomēr šodien ar to vairs nepietiek. Tādēļ, esam apņēmušies sasniegt skaidru ilgtspējas mērķu kopumu: līdz 2025. gadam kļūt par CO2 neitrālu uzņēmumu, līdz 2030. gadam maksimāli samazināt ūdens patēriņu ražošanas procesā un līdz 2030. gadam maksimāli izmantot pārstrādājamus materiālus un kļūt par dabai draudzīgu ražotāju. 

Cik vien iespējams cenšamies mazināt mūsu darbības ietekmi uz apkārtējo vidi. Tas attiecas ne vien uz produktu ražošanu, bet uz visu mūsu darbību kopumā, tostarp izejmateriālu sagādi, iepakošanu, produkcijas glabāšanu, pārvadājumiem un piegādi. Šīs apņemšanās pamatā ir pārliecība, ka mūsu klienti un patērētāji sagaida no mums atbildību kā no globāla līmeņa pārtikas nozares dalībnieka.

 

The World In Their Hands