Ieguldījumi materiālajos aktīvos

Projekts tika īstenots Eiropas Lauksmainiecības fonda Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gada pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākumas "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" ietvaros.