Ieguldījumi materiālajos aktīvos

9 apr. 2021

Jaunumi
Jaunumi

SIA " Puratos Latvia“ ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” līdzfinansēto projektu “Puratos Latvia ražošanas kvalitātes un produktivitātes kāpināšana, veicinot uzņēmuma konkurentspēju ilgtermiņā” (Nr.19-00-A00402-000005) ietvaros ir iegādājusies jaunas tehnoloģiskās iekārtas, kas sniegs būtisku ieguldījumu uzņēmuma konkurētspējas veicināšanai ilgtermiņā. 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē