Atruna

Šīs mājaslapas izmantošana apstiprina informētību par zemāk minētajiem lietošanas nosacījumiem un piekrišanu tiem.

Privātums

Datus, kurus sniedzat par sevi šajā mājaslapā, apstrādās Puratos darbinieki. Tie tiks izmantoti Jūsu informēšanai par jaunākajām tirgus tendencēm, mūsu piedāvātajiem produktiem un citiem jaunumiem, kā arī izglītojoša rakstura semināru un pasākumu organizēšanai. Jebkurā brīdī varat atteikties no Jūsu datu turpmākas izmantošanas iepriekš minētajiem mērķiem, par to nosūtot attiecīga satura paziņojumu uz puratos@puratos.lv.

Autortiesības

Šī mājaslapa un atsevišķi tās elementi ir autortiesību objekti. Sniegtās informācijas, teksta un grafisko elementu tālāka izmantošana (tai skaitā, bet ne tikai jebkāda veida pilnīga vai daļēja reproducēšana, pavairošana un/vai izplatīšana) ir aizliegta. Pateicamies par sapratni!

Tehniski traucējumi

Pieliekam maksimālas pūles, lai novērstu traucējumus mājaslapas darbībā tehnisku iemeslu pēc, tomēr nevaram garantēt šādu traucējumu neesamību.

Atbildība

Neuzņemamies atbildību par jebkāda veida bojājumiem vai zaudējumiem, kas tieši vai netieši saistīti ar šīs mājaslapas vai tajā un caur to pieejamās informācijas izmantošanu. Neuzņemamies atbildību par jebkāda veida bojājumiem vai zaudējumiem, kas saistīti ar iespējamiem pārtraukumiem šīs mājaslapas darbībā tehnisku iemeslu, vīrusu vai jebkuru citu traucēkļu pēc, kā arī caur saitēm no šīs mājaslapas pieejamo citu mājaslapu vai tajās ietvertās informācijas izmantošanu. Neuzņemamies atbildību par elektronisko komunikāciju caur šo mājaslapu, piemēram, e-pastiem, kā arī par kavējumiem komunikācijā caur šo mājaslapu, ziņojumu pārtveršanu vai citām manipulācijām trešo pušu darbības vai bezdarbības rezultātā. Pamatojoties uz mājaslapā vai caur to pieejamo informāciju pieņemtie lēmumi un izdarītās izvēles ir jūsu atbildība.

Jums jāveic visi saprātīgie pasākumi, lai pasargātu izmantotās ierīces no vīrusiem. Negarantējam visu ierīču un programmatūru savietojamību ar visiem šajā mājaslapā vai caur to pieejamajiem elementiem un to pieejamību.